Taxatie voor bedrijfs onroerend goed

Waarom een B.O.G. taxatie laten uitvoeren? Er zijn diverse redenen om een B.O.G taxatie uit te laten voeren:

Financieringen
Financiering van het bedrijfspand is een veelvoorkomende reden voor om een bedrijfstaxatie uit te laten voeren. De geldvertrekker (bank) wil vaak zekerheid hebben over de waarde van het onderpand (bedrijfspand) voor de hypothecaire lening.

Aankoop- en verkoopbeslissingen
Bij de aankoop of verkoop van een bedrijfspand is het van groot belang om de waarde van het bedrijfspand vast te laten leggen. Zo weet u zeker dat u het bedrijfspand voor de juiste prijs aan- of verkoopt.

Minnelijke waarderingen
Als het bedrijfspand moet worden getaxeerd in verband met belastingaangifte kunt u als belastingplichtige de Inspecteur van Belastingen verzoeken mee te werken aan een minnelijke waardering van het bedrijfspand. Een minnelijk waardering wordt altijd uitgevoerd door twee onafhankelijke taxateurs. Een daarvan wordt aangewezen door de belastingplichtige en de andere door de Inspecteur van Belastingen. Op deze manier kan worden voorkomen dat de fiscus achteraf een waarde controle uitvoert, die ertoe kan leiden dat er een hogere aanslag wordt opgelegd. 

Balanswaardebepaling
Als u de waarde van het bedrijfspand (opnieuw) wilt laten vaststellen om het bezit tegen de actuele waarde op de balans op te nemen kunt u een bedrijfstaxatie laten uitvoeren.

Huurprijsadvies
Door het bedrijfspand te laten taxeren kunt u onderzoeken wat een redelijke huurprijs is die u kunt rekenen aan uw huurders.

Vaststellingovereenkomst
Een vaststellingsovereenkomst heeft als doel om de waarde van een onroerende zaak te bepalen. Tevens stelt de taxatie het vermogen van een belastingplichtige of onderneming vast, de inbreng- of ontrekkingswaarde bij een onderneming of voor de belastingheffing van een bepaald jaar. De uitkomst van de taxatie is bindend voor beide partijen. 

 

 

Waarom kiezen voor M&M Makelaardij

Grondige vastgoed-kennis

Als voormalig aannemers hebben wij meer inzichten in bepaalde zaken die men vaak over het hoofd ziet.

Alles op 1 plek geregeld

Een makelaar die zijn werk doet, van voor tot achter en terug, het moet kloppen!

Ook voor bedrijven

Wij hebben ook de expertise voor bedrijfsmakelaardij en bedrijfstaxaties, neem contact op!

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!